Ceny SOZA za rok 2018 boli udelené v nasledovných kategóriách:


ŠTATISTICKÉ CENY

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
Vladimír Krausz

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora
Celeste Buckingham

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
Words – Peter Graus, Tomáš Zubák / Emma Drobná
 

Cena SOZA za zvukový nosič
Kali – Dovi, dopo (Kali Records)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní
Rádio Sity


HONORÁRNE CENY
Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.

Cena za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
Richard Müller

Zápis do Zlatej knihy
Frico Kafenda
Marek Brezovský

Veľká cena SOZA
(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)
Vladimír Bokes