CENY SOZA za rok 2017 boli udelené v nasledovných kategóriách:

ŠTATISTICKÉ CENY

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
Ivan Tásler 

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
Kamil Peteraj 

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora
Celeste Buckingham

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
Smile - autori: Peter Graus / Tomáš Zubák / Emma Drobná

Cena SOZA za zvukový nosič
Podobnosť čisto náhodná – Peter Lipa & Milan Lasica (East West Promotion)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní
Rádio Sity
 

HONORÁRNE CENY
Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.

Cena za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
Kamil Peteraj

Zápis do Zlatej knihy
Ján Zimmer
Ivan Dubecký

Veľká cena SOZA
(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)
Marika Gombitová