CENY SOZA za rok 2016 boli udelené v nasledovných kategóriách:

 

ŠTATISTICKÉ CENY

Nominácie vychádzajú z objektívnych štatistických ukazovateľov o vysielaní a verejných predvedeniach hudobných diel na území Slovenska.

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora

Adam Ďurica

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

Keď sme sami – autori Peter Dudák, Martin Žúži

Cena SOZA za zvukový nosič

Krstný otec – Rytmus; Tvoj Tatko Records

Cena SOZA za audiovizuálny nosič

Fíha Tralala – Bumbarasa; Jelen Drums

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio SiTy

 

HONORÁRNE CENY

Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí

(cena udeľovaná autorovi za významné a reprezentatívne uvádzanie hudobných diel na územiach mimo teritória Slovenskej republiky)

Michal Novinski

Zápis do Zlatej knihy

(cena udeľovaná autorovi in memoriam za významný príspevok k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry)

Marián Kochanský (1955 – 2006)

Dušan Martinček (1936 – 2006)

Veľká cena SOZA

(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)

Igor Bázlik