Popri organizátoroch tvoria DJi významnú skupinu používateľov hudobných diel. Aj v tejto oblasti sa traduje mnoho mýtov a povier, ktoré sa snažíme postupne odkrývať a vyvracať. Najúčinnejším spôsobom sú určite osobné stretnutia. Aj preto sme radi prijali pozvanie organizátorov DJ Campu, ktorý sa konal koncom mája v Bratislave. Po prednáške o autorských právach a praktických radách  nasledovala živá diskusia, v ktorej sa diskdžokeji zaujímali aj o prácu a fungovanie SOZA. Sme radi, že aj prostredníctvom takýchto podujatí sa o SOZA a autorskom práve dozvedá verejnosť.

Organizátorom DJ Campu bola Asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska. Táto rozbiehajúca sa iniciatíva pripravuje viaceré podujatia a vzdelávacie aktivity, uvedomujú si totiž, že povedomie v oblasti autorského práva je vo všeobecnosti nízke. Sme radi, že budeme s asociáciou spolupracovať a pomôcť tak nielen k vzdelávaniu DJov a používateľov hudby, ale aj k ochrane práv skladateľov a textárov.