Jean-Michel Jarre prvým držiteľom Špeciálnej Ceny SOZA

21.05.2024

SOZA udelila francúzskemu skladateľovi cenu za celoživotný prínos pre svetovú hudbu a ochranu autorských práv

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) udelil francúzskemu skladateľovi Jean-Michelovi Jarrovi Špeciálnu Cenu SOZA za celoživotný prínos v oblasti ochrany autorských práv. Odovzdávanie sa uskutočnilo v pondelok 13. mája v Bratislave v podvečerných hodinách. (Pozrite si rozhovor so Jean-Michellom Jarreom na tomto odkaze.)

Špeciálna cena SOZA sa udeľuje autorom, ktorí boli svojou tvorbou a pôsobením významným prínosom nielen pre hudobnú kultúru na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento rok bola Špeciálna cena SOZA odovzdaná prvýkrát v histórii SOZA a Jean-Michel Jarre je vôbec prvým držiteľom tohto ocenenia. Ceny SOZA sa udeľujú od roku 1996 a doposiaľ boli udelené len slovenským autorom. Jarre sa tak stal prvým zahraničným držiteľom Ceny SOZA.

Jarrovi odovzdali bronzovú sošku Eurydiky z autorskej dielne sochárky Jany Brisudovej člen Dozornej rady Matúš Jakabčic a členovia predstavenstva Tomáš Mikš a Richard Jajcay. Odovzdávanie uvádzal hudobný redaktor a rozhlasový moderátor Roman Bomboš.  „Špeciálna Cena SOZA bola vytvorená ako vďaka pre autorov, ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji kultúry, a to aj za hranicami Slovenska. V SOZA si nesmierne vážime, že taký významný umelec, akým je Jean-Michel Jarre, sa stal prvým zahraničným držiteľom tohto ocenenia.“ povedal Matúš Jakabčic, predseda Dozornej Rady SOZA.

 

 

Odovzdanie Špeciálnej Ceny SOZA Jeanovi-Michelovi Jarrovi nebolo náhodné. Aj keď je Jarre vo svete známy predovšetkým ako priekopník elektronickej hudby, autori a tvorcovia z rôznych oblastí umenia si ho cenia aj pre jeho angažovanosť v rámci ochrany autorských práv. V rokoch 2013 – 2020 bol prezidentom organizácie CISAC – Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 228 spoločností zo 120 krajín sveta a zastupuje viac ako 4 milióny autorov. „Jean-Michel Jarre pôsobil sedem rokov na čele najväčšej organizácie na svete, ktorá združuje autorov. Keďže členom tejto organizácie je aj SOZA, hájil tak na najvyšších miestach aj záujmy slovenských autorov.“ dodáva na margo jeho pôsobenia člen predstavenstva SOZA, Tomáš Mikš.

Jarre sa počas svojho funkčného obdobia aktívne zasadzoval v oblasti ochrany duševného vlastníctva autorov. V roku 2018 mal kľúčovú úlohu v úspešnej kampani za prijatie smernice EÚ o autorských právach, ktorej cieľom bolo obnoviť rovnováhu medzi tvorcami a digitálnymi platformami. Okrem toho viedol delegácie CISAC v inštitúciách OSN a poskytoval podporu tvorcom a spoločnostiam v menej rozvinutých trhoch, najmä v afrických štátoch.

Samotný Jarre s vďakou prijal ocenenie a pri jej prebraní sa vyjadril nasledovne: „Som veľmi poctený, že som ako prvý neslovenský umelec mohol získať toto ocenenie. Veľa to pre mňa znamená. Túto cenu by som chcel venovať nielen všetkým autorom, ale predovšetkým tým umelcom, ktorí bojujú za ochranu autorských práv. Chcem ju zároveň venovať aj organizácii SOZA, pretože práve tieto organizácie sú v dnešnej dobe umelej inteligencie krehkejšie ako kedykoľvek predtým. Je dôležité uvedomiť si, že ich skladatelia potrebujú a že je dôležité chrániť aj tieto inštitúcie.“

 

 

 

Jean-Michel Jarre je celosvetovo najznámejšou a najúspešnejšou osobnosťou elektronickej hudby. Bol jej priekopníkom a neustálym inovátorom od debutového albumu Oxygene (1976) až po súčasnú tvorbu, v ktorej nielen nadväzuje na svoje najznámejšie diela ale taktiež reflektuje vývoj, prijíma podnety od kolegov zo všetkých generácií a spolupracuje s nimi. Výnimočné sú aj jeho spektakulárne koncerty na výnimočných miestach a pri špeciálnych príležitostiach. Patrí medzi celoživotných inovátorov, na ktorého konte je aj viacero prvenstiev. Bol prvým západným umelcom, ktorý koncertoval v Číne, jeho koncert na prelome milénia pod egyptskými pyramídami ako prvý bol online streamovaný na internete, ako prvý nahral svoj album (AERO) v priestorovom 5.1 zvuku atď. Na jeho konte je niekoľko desiatok vyznamenaní a ocenení, ku ktorým pribudla aj špeciálna Cena SOZA 2023 za jeho celoživotnú tvorbu ako aj zásluhy v oblasti ochrany autorských práv. Do Bratislavy prišiel za účelom otváracieho koncertu „Bridge from the Future“ v rámci festivalu Starmus, kde vystúpil spoločne s Brianom Mayom z legendárnej kapely Queen.

 


 

Ceny SOZA sú odovzdávané autorom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj hudobnej kultúry a predovšetkým autorom hudobných diel za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel. SOZA je občianske združenie, ktoré zastupuje autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a textárov. Jej hlavnou úlohou je ochrana majetkových autorských práv domácich a zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel. Členskú základňu SOZA dnes tvorí viac ako 3 000 domácich autorov. SOZA vykonáva svoju činnosť na základe oprávnenia Ministerstva kultúry a na základe 113 medzinárodných zmlúv v 125 štátoch sveta.

Za každým dielom je autor. Za každým autorom je SOZA.

Pripravilo: PR oddelenie SOZA

Foto: Zdenko Hanout