Európsky parlament prijal správu o trhu streamovania hudby

18.01.2024

Dôležitý medzník pre všetkých nositeľov práv v oblasti streamovania hudby.

SOZA oceňuje odhodlanie Európskeho parlamentu riešiť obavy nositeľov práv a súčasne víta výzvu na prijatie právnych predpisov EÚ, ktoré zabezpečia transparentnosť a kultúrnu rozmanitosť na všetkých platformách streamovania hudby.

Štrasburg, 17. januára 2024 – Plénum Európskeho parlamentu včera drvivou väčšinou prijalo správu o kultúrnej rozmanitosti a podmienkach autorov na európskom trhu streamovania hudby, ktorú inicioval europoslanec Ibán García del Blanco. Správa potvrdzuje závažné problémy, ktorým čelia autori a ďalší nositelia práv a navrhuje iniciatívy na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť základ pre spravodlivejší a udržateľnejší ekosystém na tomto neustále rastúcom trhu.

Napriek masívnej konzumácii hudby online, dostupnosti viac ako 100 miliónov skladieb na streamovacích platformách a exponenciálnemu nárastu streamovania hudby je súčasný trh zdrojom neistoty pre väčšinu nositeľov práv namiesto toho, aby im poskytoval spravodlivú odmenu, prostredníctvom ktorej by boli umelci schopní vybudovať si udržateľnú kariéru. Správa poukazuje na nerovnováhu v rozdeľovaní príjmov, nedostatočný rast celkových  príjmov, podvodné a neférové praktiky na trhu, ktoré znevýhodňujú nositeľov práv, a na bezprostrednú hrozbu pre kultúrnu rozmanitosť vyplývajúcu zo škodlivých praktík a manipulácií so streamovaním a šírením obsahu vytvoreného umelou inteligenciou. Správa podnecuje iniciatívy na úrovni EÚ a vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla legislatívne opatrenia na zabezpečenie transparentnosti algoritmov a systémov odporúčaní obsahu streamovacích platforiem, ako aj zabezpečenie viditeľnosti a objaviteľnosti európskych diel.

Predseda predstavenstva SOZA, Ľubomír Burgr, sa vyjadril:  „Prijatie správy o trhu streamovania hudby je významným medzníkom uznania a pochopenia potrieb nositeľov práv v online prostredí. Z nášho pohľadu ide o dôležitý krok pre naplnenie úplne legitímnej požiadavky na väčšiu spravodlivosť v oblasti online streamovania, vrátane odmeňovania autorov, ktorých diela sú masívne hrané po celom svete. 


Pripravilo: PR oddelenie SOZA v spolupráci s GESAC