Predstavili sme piesne z prvého slovenského Songwriting Campu

15.01.2024

SOZA zorganizovala Listening Session na prezentáciu autorskej tvorby pre média a zástupcov rádií.

Pilotný projekt Songwriting Campu pokračuje ďalej. Vo štvrtok 11. januára sa v bratislavskom Sundecku uskutočnila oficiálna Listening Session, v rámci ktorej mali účastníci campu možnosť verejne prezentovať svoje novovzniknuté diela.

Na prezentácií sa zúčastnili aj hudobní dramaturgovia z Rádia Slovensko, Fun Rádia a Rádia Expres. Spoločne s autormi si vypočuli skladby, ktoré boli vytvorené v októbri minulého roka.
Veľmi nás potešila vysoká kvalita skladieb, ktoré vznikli počas Songwriting Campu. Rozhodli sme sa preto pozvať zástupcov rádií, aby si skladby vypočuli a zvážili možnosť ich zaradenia do slovenského éteru.“ povedal Richard Jajcay, člen predstavenstva SOZA.

Na Listening Session prišli aj štrnásti účastníci campu, medzi nimi Emma Drobná, Martin Harich, Adam Pavlovčin, Timea Gregová, Tamara Kramar, Laura Ilečková, Matej Smutný, producenti Marek Rakovický, Martin Zaujec a Tomáš Löbb. Slovenských umelcov doplnili zahraniční umelci z Česka, Maďarska, Rakúska a Holandska. Medzi účastníkmi vládla veľmi priateľská atmosféra, čo sa odrazilo nielen na počte vzniknutých diel, ale aj na pokračujúcej kolaborácií autorov. „V rámci Songwriting Campu sa vytvorili unikátne slovenské a zahraničné prepojenia. Viacerí umelci ostali v kontakte aj po skončení podujatia a dostávame informácie o tom, že plánujú ďalšie vzájomné spolupráce.“ hovorí Jan Vávra, spoluorganizátor campu a zástupca spoločnosti Song Empire.

Zástupcovia rádií si spoločne s autormi vypočuli 13 skladieb, pričom väčšina piesní bola prezentovaná v takej podobe, v akej boli pôvodne nahrané. „Na campe som spoznal naozaj skvelých umelcov. Vzniklo tam naozaj nesmierne tvorivé prostredie. Som veľmi rád, že sme my, ale aj ďalší autori, dostali priestor na prezentáciu našej tvorby. Verím, že si tieto piesne nájdu svojich poslucháčov.“ dodal rakúsky producent Christoph Ritz.

SOZA Songwriting Camp sa konal 23. – 27. októbra 2023 v Liptovskom Jáne a zúčastnilo sa ho 22 účastníkov z ôsmych krajín. Cieľom podujatia bolo spojiť slovenských a zahraničných skladateľov, textárov, producentov a interpretov na jednom mieste a poskytnúť im priestor na vytvorenie nových hudobných diel. Celkovo tak vzniklo 32 individuálnych hudobných diel a výsledne vzniklo 78 minút novej hudby s medzinárodnými a zároveň slovenskými parametrami. Partnerom Songwriting Campu bol DISK Multimedia.

Hlavným organizátorom podujatia bola SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). SOZA je občianske združenie, ktoré zastupuje autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a textárov. Jej hlavnou úlohou je ochrana majetkových autorských práv domácich a zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel. Členskú základňu SOZA dnes tvorí viac ako 3 000 domácich autorov. SOZA vykonáva svoju činnosť na základe oprávnenia Ministerstva kultúry a na základe 113 medzinárodných zmlúv v 125 štátoch sveta. Za každým dielom stojí autor. Za každým autorom stojí SOZA.

Pripravilo: PR oddelenie SOZA
Foto: Zdenko Hanout