SOZA súčasťou prestížneho Európskeho grantu

04.04.2023

Pracujeme na výskume pre spravodlivý a udržateľný hudobný ekosystém.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) sa stal súčasťou medzinárodného a inovačného konzorcia OpenMuse, ktoré získalo prestížny grant Európskej únie v rámci programu Horizon Europe.

Konzorcium OpenMuse združuje organizácie a výskumníkov z oblasti hudobného priemyslu jedenástich krajín Európskej únie a Ukrajiny. Cieľom spoločného výskumu je zlepšenie situácie lokálnych autorov z jednotlivých regiónov európskych krajín v online priestore, a to prostredníctvom zlepšenia práce s dátami. Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie štúdie o hudobnej ekonomike, jej rozmanitosti a o hudobných inováciách v kontexte národnej politiky ako aj vytvorenie zjednocujúceho hudobného observatória, kde dôjde k prepojeniu dát a informácii o umelcoch a ich dielach

„Dáta sú v online sfére dôležitou hybnou silou. Prepojenie dostupných dát v hudobnom priemysle nám ukáže reálny stav hudobného ekosystému s cieľom zlepšiť pracovné podmienky autorov a ostatných ľudí pracujúcich v tomto sektore.“ povedal Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA.  

Memorandum s Ministerstvom kultúry

Práca na projekte Open Music Europe bude slúžiť aj na podporu implementácie Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Preto uvedené konzorcium podporuje aj Ministerstvo kultúry, ktoré v marci so slovenskými a zahraničnými partnermi podpísalo mimoriadne Memorandum o porozumení o použití výsledkov vykonaných analýz.

„Sme veľmi radi, že sa Ministerstvo kultúry rozhodlo touto cestou spolupracovať na tomto, pre slovenskú hudobnú kultúru, nesmierne dôležitom projekte. Veríme, že výstupy konzorcia poskytnú ucelený pohľad na hudobný priemysel na Slovensku i v zahraničí.“  dodáva Mikš.

Memorandum podpísal štátny tajomník Ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, za SOZA členovia predstavenstva Ľubomír Burgr a Tomáš Mikš, rektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo, zakladateľ spoločnosti Reprex Daniel Antal a koordinátora projektu - spoločnosť SINUS zastupoval Dr James Edwards.

Výskum v rámci projektu Open Music Europe bude trvať tri roky a vyústením by malo byť už spomínané vytvorenie hudobného observatória, ktoré bude poskytovať detailné informácie o hudobnom priemysle cez integráciu mnohých zdrojov otvorených údajov.

Do výskumu sa aktuálne zapájajú hudobníci z partnerských krajín EÚ prostredníctvom vyplnenia celoeurópskeho dotazníka.

Zapojte sa aj vy na TOMTO ODKAZE.

 

Pripravil: PR oddelenie, SOZA
Foto: PR oddelenie, SOZA