Zákon o mediálnych službách

29.06.2022

Informácie o právnej úprave v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb.

Dňa 22.6.2022 bol v III. čítaní NR SR schválený Zákon o mediálnych službách. Tento zákon transponuje smernicu EÚ a prináša komplexnú právnu úpravu v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradí zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní. Ako uviedol rezort kultúry: "Nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov multiplexu aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí, a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty. Návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti distributéra signálu." 

Dôležitou informáciou pre autorov hudobných diel je skutočnosť, že napriek úpornej snahe vysielateľov nový zákon neruší kvóty slovenskej hudby. Tie zostanú zachované, pričom v komerčnom vysielaní rozhlasovej programovej služby v čase od 6.00 h do 24.00 h. to bude najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a verejnoprávny vysielateľ je povinný vyhradiť v čase od 6.00 h do 24.00 h. najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac.

Po pôvodnom návrhu z dielne Ministerstva kultúry, ktorý počítal so zrušením kvót, bola spustená rozsiahla autorská petícia za ich zachovanie. Aj vďaka významnej podpore hudobnej obce a rokovaniam zástupcov SOZA s členmi parlamentu nakoniec zostávajú kvóty na slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní v nezmenenej podobe. Všetkým, ktorý sa o súčasný stav zaslúžili vedenie SOZA touto cestou vyslovuje svoju vďaku.