Výzva pre ukrajinských hudobných umelcov a autorov na Slovensku

22.11.2022

Pomáhame ukrajinským hudobným autorom a umelcom v ich ťažkej situácií

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) vytvoril špeciálnu výzvu na pomoc hudobným umelcom a autorom z Ukrajiny, ktorí sú na Slovensku z dôvodu vojnového konfliktu v ich krajine. Ku dnešnému dňu SOZA otvára výzvu na základe rozhodnutia Dozornej rady, v rámci ktorej môžu ukrajinskí autori a umelci z oblasti hudby nachádzajúci sa na Slovensku, požiadať o finančný príspevok na zabezpečenie základných životných potrieb.

„Situácia v ktorej sa ocitli obyvatelia Ukrajiny je veľmi vážna. Veríme, že pomoc, ktorú ponúkame členom našej hudobnej obce prostredníctvom tejto výzvy im pomôže aspoň čiastočne preklenúť toto nesmerne náročné obdobie, ktoré im znemožňuje naplno sa venovať svojej tvorbe a umeniu.“ hovorí na margo výzvy Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA.

Výzva pre ukrajinských hudobných umelcov je financovaná z fondu solidarity organizácie CISAC (Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov), ktorej je SOZA členom od roku 1970.

Ako sa zapojiť do výzvy?

Výzva je určená hudobným umelcom a autorom z Ukrajiny, ktorí sa z dôvodu vojny ocitli na Slovensku. Získaný príspevok je možné použiť na zabezpečenie základných životných nákladov. Hudobní umelci a autori z Ukrajiny sa môžu do výzvy zapojiť prostredníctvom vyplnenia krátkej žiadosti, ktorá je k dispozícií tu:

   ŽIADOSŤ

Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať na emailovú adresu: pr@soza.sk

Okrem priamej pomoci pre ukrajinských umelcov SOZA podporí aj štyri organizácie, ktoré pomáhajú priamo na Ukrajine a ukrajinským utečencom na Slovensku, konkrétne Post Bellum, Slovenská katolícka charita, Liga pre duševné zdravie a Mareena. „Veríme, že prostredníctvom týchto štyroch organizácií pomôžeme nielen ukrajinským umelcom, ale aj ďalším ľuďom zasiahnutých vojnou u našich susedov.“ dodáva Burgr.

Ohlásená pomoc je pokračovaním humanitárnych aktivít, ktoré SOZA realizuje už od začiatku vojny. V marci vyčlenila SOZA z rozpočtu Sociálneho a kultúrneho fondu sumu 50 000€, z ktorých polovicu zaslala priamo na špeciálny zbierkový účet Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike. Zo zvyšných prostriedkov vytvorila charitatívnu zbierku prostredníctvom platformy Donio, ktorá bola uzatvorená v apríli 2022 s celkovo vyzbieranou čiastkou 28 468€, použitou v rámci iniciatívy Kto pomôže Ukrajine.

V prípade otázok sa obráťte na PR oddelenie na emailovej adrese: pr@soza.sk.

_ _ _ _