Nie vojne

28.02.2022

SOZA vyjadruje solidaritu Ukrajine a jej obyvateľom.

SOZA vyjadruje solidaritu Ukrajine a jej obyvateľom. Pripájame sa ku výzvam na hľadanie nenásilných riešení a na ukončenie vojenských konfliktov. Podporujeme našich susedov a želáme si, aby politickí predstavitelia Ruskej federácie prestali s porušovaním medzinárodných dohôd a ľudských práv.