Poslanci včera schválili novelizáciu Autorského zákona

18.02.2022

Čo priniesla novelizácia autorom?

NRSR včera schválila novelu Autorského zákona, ktorej cieľom bolo implementovať do slovenského právneho poriadku dve autorskoprávne smernice schválené v roku 2019 Európskym parlamentom. V SOZA si uvedomujeme, že presná implementácia týchto pravidiel do slovenského Autorského zákona je nesmierne dôležitá pre všetkých autorov, a preto sme intenzívne rokovali so zástupcami Ministerstva kultúry, ako aj s ostatnými predstaviteľmi autorských spoločností, s cieľom zvýšiť štandard ochrany práv autorov na Slovensku.

Sme veľmi radi, že Slovensko sa schválením novely pridalo ku krajinám, ktoré napokon transponovali európske smernice do nášho Autorského zákona. Zároveň by sme chceli poďakovať tým poslancom, ktorý sa zastali autorskej obce a zahlasovali za posilnenie postavenia slovenských autorov voči silným mediálnym hráčom za účelom získania spravodlivej odmeny za svoju prácu, tak ako to predpokladá európska legislatíva.

Za nemenej dôležité považujeme otvorenie diskusie o problematike vykupovania autorských práv, ako o nežiaducom štandarde, ktorý sa rozmáha nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Štatistiky Európskeho združenia spoločností autorov a skladateľov (GESAC) ukazujú, že za posledné tri roky až 52,6 % európskych skladateľov dostalo ponuku na zmluvu o úplnom odkúpení ich práv, pričom väčšina z nich uvádza že počet takýchto ponúk v poslednom období vzrástol. Až 66 % skladateľov zároveň uvádza, že boli nútení v ich rokovaniach s online platformami na šírenie audiovizuálneho obsahu (kam spadajú služby ako Netflix, Disney+, HBO Go a pod.) podpísať zmluvu, ktorou sa museli vzdať svojich synchronizačných alebo mechanických práv. Zjednodušene to znamená, že ak chce tvorca dostať zákazku, zväčša to musí byť za podmienok, ktoré stanovia producenti obsahu. Odmietnutím týchto podmienok autori riskujú, že sa dostanú na tzv. čiernu listinu tvorcov, ktorí odmietli výkupnú klauzulu a s ktorými je lepšie nespolupracovať. Autori sa tak často dostávajú do veľmi nevýhodnej a nespravodlivej pozície, pričom práve správna transpozícia európskych smerníc im má naprieč európskymi krajinami garantovať rovnakú úroveň ochrany.

Diskusia o vykupovaní práv bude na úrovni Európskej komisie aj naďalej pokračovať a my sme presvedčení, že dialóg o spravodlivom odmeňovaní autorov by nemal skončiť ani na Slovensku.

Zároveň, v mene našich členov, budeme aj naďalej aktívne hľadať a presadzovať ďalšie nástroje ako dofinancovať podvyživenú umeleckú tvorbu na Slovensku napr. formou prijatia tzv. sponzorského zákona alebo inými medzinárodne štandardnými prostriedkami, ku ktorým patrí napr. dočasné zníženie DPH pre kultúru. O všetkých ďalších krokoch, ktoré SOZA podnikne, Vás budeme informovať.

 

Pripravilo: PR oddelenie SOZA