Za férovú kultúru

28.01.2022

Pripájame sa ku výzve za lepšie pracovné podmienky autorov.

Aktuálne budú v najbližších týždňoch poslankyne a poslanci NR SR rozhodovať o finálnej podobe Autorského a Mediálneho zákona. Tieto dva zákony budú mať najväčší vplyv na situáciu autorov a iných tvorivých profesií na Slovensku. Napriek tomu, že SOZA niekoľkokrát poukazovala na nedostatky v oboch zákonoch Ministerstvo kultúry pripomienky našich členov do úpravy zákona nezapracovalo.

Dôrazne nesúhlasíme s návrhom úpravy v Mediálnom zákone, aby sa výpočet kvót na slovenskú hudbu rozšíril z časového pásma 06.00 – 24.00 hod. na 00.00 – 24.00 hod. Táto zmena je v protiklade s predchádzajúcim uznesením Výboru NRSR pre kultúru a médiá o tom, že kvóty pre slovenskú hudbu v rádiách majú ostať zachované tak, ako sú nastavené v súčasnosti. Návrh implikuje scenár, ktorý bude mať negatívny vplyv na hranosť slovenskej hudby. “Hrozí, že vysielatelia budú koncentrovať slovenskú hudbu v rámci prvého bloku medzi polnocou a 06.00 h, teda v čase, keď je počúvanosť prakticky nulitná. To isté sa bude diať aj v druhom bloku, keď hranosť slovenských pesničiek bude smerovať do večerných časov,” upozorňuje Juraj Čurný, mediálny konzultant SOZA. V hlavnom vysielacom čase pri najväčšej počúvanosti tak bude podľa neho reálny počuteľný podiel slovenskej hudby ďaleko menší. “Dostaneme sa do stavu, ktorý platil pred zavedením kvót,” dodáva Čurný. 

Zároveň sa pridávame aj k iniciatíve autorskej spoločnosti LITA, ktorá spustila Petíciu za férovú kultúru. Touto petíciou LITA poukazuje na nedostatky v novele autorského zákona a tiež na fakt, že pre aktuálne zle nastavený systém 90 % autoriek a autorov nedostáva adekvátnu odmenu za svoju prácu. Podľa dát z prieskumu LITA, ktorá v súčasnosti zastupuje takmer 4000 slovenských autorov a nositeľov práv, neférové podmienky a nízky príjem z autorskej činnosti spôsobujú, že dvaja z troch autorov musia mať popri svojej autorskej tvorbe iné zamestnanie. Slovami riaditeľky Vozárovej sú tak mnohí autori nútení tvoriť vo svojom voľnom čase a prakticky zadarmo.

Navrhovaná podoba zákona z dielne Ministerstva kultúry SR sa však, na veľké sklamanie autorov, míňa účinku. Miesto toho, aby Autorský zákon umelcov chránil, ďalej prehlbuje prax neférového odmeňovania. „Ak novela prejde v navrhovanom znení, autorkám a autorom bude odopieraný nárok podieľať sa na úspechoch vlastných diel, budú naďalej nútení podpisovať nevýhodné zmluvy, prostredníctvom ktorých budú vykúpené ich práva. Napriek možnosti reálne zlepšiť situáciu slovenských autorov a autoriek tak, ako to aj vyžaduje samotná európska smernica, z ktorej má zákon vychádzať, sa autori a autorky stále nedočkajú férovej odmeny a odoberú sa im aj posledné finančné istoty v oblasti náhrad odmien, ktoré doteraz mali,“ upozorňuje Vozárová. Zákon tak podľa nej vytvára priestor pre právne neistoty autorov, ktorí sú v ohrozenej situácii a ďalšie zneistenia si nemôžu dovoliť. 

Ak poslanci podporia zákon v tomto znení, hrozí, že mnohé autorky a autori budú musieť umeleckú činnosť pre nízky príjem úplne zanechať. Umelci v pripravovanej petícii za férovú kultúru vyzývajú politikov, aby znenie zákona ešte prehodnotili. Podporte preto petíciu a umožnite autorom dostávať férovú odmenu. 

CHCEM PODPORIŤ PETÍCIU

Pripravilo: PR oddelenie SOZA
Zdroj: SOZA; tlačová správa LITA