Ako sa vyvíjali počty hudobných podujatí počas pandémie?

25.01.2022

Takto vyzerajú štatistiky nahlásených podujatí za posledné tri roky.

 

Aktuálne štatistiky nám znovu ukázali alaramujúci dopad pandémie na kultúrny sektor. Vďaka nej bolo roku 2021  nahlásených iba 3 690 podujatí. Počet nahlásených podujatí tak oproti roku 2019, v čase keď ešte nebola pandémia, klesol o viac ako 67 %. Najmenej podujatí bolo v mesiacoch január – apríl 2021, v tomto čase azda poprvýkrát v histórii SOZA nebolo nahlásené žiadne podujatie. Pre porovnanie v tomto istom časovom rozpätí sa v roku 2019 uskutočnilo 2 781 podujatí. S nástupom letných mesiacov a uvoľňovaním opatrení sa situácia v roku 2021 začala zlepšovať a kultúrny život sa znovu rozbehol. V jeseni však na Slovensko prišla nová vlna koronavírusu a počet podujatí opäť začal klesať. Vďaka tomu bol počet nahlásených podujatí ešte nižší ako v roku 2020.  

 

 

 

 

Absenciou nahlásených podujatí trpeli najviac umelci, ktorí neprišli len o príjem zo zrušených koncertov, ale aj o príjem z možných autorských honorárov.
P
ríjem autorských honorárov z hudobných podujatí klesol až o 74 % oproti stavu pred pandémiou, čo tvorí stratu jeden milión eur. 

 

  

 

 

 

Zdroj: PR oddelenie, SOZA