Zomrel skladateľ Hanuš Domanský

22.10.2021

Vo veku 77 rokov nás opustil slovenský skladateľ a hudobný redaktor.

Dňa 19. októbra 2021 nás vo veku 77 rokov opustil slovenský skladateľ a dlhoročný šéfredaktor Redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby Slovenského rozhlasu, Hanuš Domanský.

Hanuš Domanský študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Brne u Jána Duchoňa a klavírnu hru u Jaroslava Sháněla. V štúdiu kompozície neskôr pokračoval na VŠMU v triede Dezidera Kardoša. Na začiatku 70. rokov pôsobil ako zástupca vedúceho koncertného oddelenia umeleckej agentúry Slovkoncert. Od roku 1975 do 1983 bol predsedom sekcie skladateľov Zväzu slovenských skladateľov a tiež zástupcom šéfredaktora Hlavnej redakcie hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990. Následne dlhoročne pôsobil ako vedúci redaktor Redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby Slovenského rozhlasu. Počas svojho života tiež zastával post predsedu medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix musical de Radio Brno.

Hanuš Domanský bol držiteľom viacerých ocenení, napr. Skladateľskej súťaže Ministerstva kultúry SR za dielo Sláčikové kvarteto. Získal tiež Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Dianoia, Cenu Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov za dielo Symfónia, Cenu SOZA za dielo Bagately ako za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby a i.

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke!


Zdroj: Hudobné centrum