Kvóty zrušené nebudú

22.10.2021

Ministerstvo kultúry ponechá súčasné nastavenie kvót pre slovenskú hudbu v rádiách.

Minulý týždeň sme informovali, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo návrh nového Mediálneho zákona, ktorý mal nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii. Jednou z najdôležitejších zmien predkladaného zákona bolo zrušenie povinnosti vysielať 25% slovenských hudobných diel pre súkromnoprávnych vysielateľov. Keďže táto zmena sa dotýkala autorov a ich autorských práv, iniciovali sme Hromadnú pripomienku zákona na rozporovanie tohto zákona.

Aj na základe tejto intervencie Ministerstvo kultúry napokon ustúpilo od zámeru zrušenia kvót a ministerka kultúry vyhlásila, že ponechá kvóty v ich nezmenej podobe, tak ako je to v terajšom zákone.

Kvóty odobril v utorok 19. októbra na svojej schôdzi aj Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá. Bod o kvótach bol na požiadanie dodatočne zaradený do programu riadneho rokovania výboru ešte pred oznámením ministerky kultúry Natálie Milanovej, že sa pôvodný legislatívny návrh upraví a kvóty sa rušiť nebudú. Výbor napokon rozhodnutie ministra financií SR Igora Matoviča a ministerky kultúry o kvótach v komerčných rádiách považoval za vhodné.

Ďakujeme všetkým, ktorí podpísali pripomienku a pomohli SOZA pri hájení záujmov autorov. Hromadnú pripomienku podporilo viac ako 2 000 signatárov a jej podpisovanie v pondelok 18. októbra bolo jej podpisovanie ukončené. 

Slovenský ochranný zväz autorský však situáciu bude aj naďalej monitorovať a o prípadných zmenách bude svojich členov i verejnosť znovu informovať. 

 

Pripravilo: PR oddelenie, SOZA