Poznáme najhranejších slovenských autorov za rok 2020

25.10.2021

V bratislavskom Divadle P.O. Hviezdoslava sa odovzdávali Ceny SOZA 2020.

BRATISLAVA (SOZA) – Po dvojročnej prestávke sa v utorok 28. septembra 2021 v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava uskutočnil slávnostný galavečer, počas ktorého boli odovzdané Ceny SOZA (Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam) za roky 2019 a 2020. SOZA udeľuje slovenským autorom dva druhy cien. Honorárne ceny udeľuje Dozorná rad SOZA žijúcim ako aj nežijúcim významným osobnostiam za ich celoživotný prínos pre slovenskú hudobnú kultúru. Druhým typom sú ceny, pri ktorých ide o výsledky vyplývajúce zo štatistických dát spracovávaných na základe hlásení používateľov hudobných diel.

SOZA vlani zrušila každoročný slávnostný galavečer Cien SOZA a ušetrené prostriedky presunula na pomoc svojim členom, ktorých zasiahol výpadok príjmov z dôvodu drastických obmedzení týkajúcich sa organizovania koncertov a verejných podujatí. Tento rok preto odovzdávala viacero cien aj za rok 2019.

„Sme veľmi radi, že sa nám tento rok napriek komplikovanej pandemickej situácii podarilo napokon toto podujatie uskutočniť. Myslím, že po dlhšej kultúrnej odmlke padlo autorom dobre znovu sa stretnúť na pódiu a prebrať si zaslúžené ocenenia za svoju tvorbu.“ povedal o podujatí Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA.

Honorárne ceny za rok 2019

Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2019 ju získal Pavol Hammel, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej populárnej hudby, ktorého tvorba oslovuje už niekoľko generácií od druhej polovice 60. rokov až po súčasnosť. Na jeho konte je 25 autorských albumov (od legendárnych Zvonkov zvoňte až po minuloročné Srdce bez anjela), muzikály Cyrano z predmestia či Šľahačková princezná, hudba k baletu Everest, ako aj viacero koncertných albumov a kompilácií. O mnohých pesničkách, ktorých je autorom, sa dá bez problémov povedať, že tým najkrajším spôsobom zľudoveli.

Okrem Veľkej ceny SOZA boli počas večera udelené aj Zápisy do Zlatej knihy SOZA, udeľujúce sa už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú každoročne dve takéto ceny, pričom sa dodržiava pravidlo, že cenu získavajú reprezentanti rôznych oblastí žánrových či profesných skupín zastúpených v SOZA. Za rok 2019 bola udelená Tiborovi Frešovi Petrovi  Dudákovi.
 

Tibor Frešo (20.11.1918 – 7.7.1987) bol takmer päť desaťročí súčasťou Opery SND či už ako dirigent alebo jej umelecký šéf. Ako skladateľ sa prezentoval v komornom i symfonickom žánri, no profilová bola predovšetkým jeho hudobno-javisková tvorba. Skomponoval napríklad hudbu k baletnej rozprávke Narodil sa chrobáčik, ale aj operu určenú pre detské publikum – Martin a slnko.. Tibor Frešo skladal hudbu aj k činoherným inscenáciám uvedeným v SND a patrí zároveň k slovenským priekopníkom filmovej hudby. Cenu prevzala jeho dcéra Gea Frešová.

Peter Dudák (11.3.1973 – 14.8.2019) sa ako Ďuďo do dejín slovenskej populárnej hudby zapísal predovšetkým ako hudobný a autorský líder skupiny Hex, s ktorou nahral deväť štúdiových a dva koncertné albumy. Svoj skladateľský, aranžérsky a producentský talent postupom času začal zužitkovávať aj v spoluprácach mimo svojej materskej skupiny a postupne sa prepracoval medzi najúspešnejších slovenských autorov, ku ktorým podľa štatistík SOZA patrí dodnes. Cenu prevzala dcéra Petra Dudáka spoločne s basgitaristom Hexu a jeho celoživotným priateľom Tomášom „Yxom“ Dohňanským.

„Kapela HEX dakuje za príjemný večer, ktorý patril aj nášmu Ďuďovi. Sme radi, že jeho tvorba a jeho život bol ocenený zápisom do Zlatej knihy SOZA.“ povedal Yxo.

Štvrtú honorárnu Cenu SOZA za rok 2019 – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí – získal Eugen Suchoň (25.9.1908 – 5.8.1993). Napriek už takmer trom desaťročiam od jeho smrti majú jeho diela v zahraničí trvalý ohlas. Okrem množstva hudobných ako aj štátnych ocenení, ktoré získal doma i v zahraničí, bol na úplne prvom ročníku Cien SOZA v roku 1996 spoločne s Gejzom Dusíkom zapísaný do Zlatej knihy SOZA. Cenu na pódiu prevzal zať Eugena Suchoňa Peter Štilicha, ktorý je spolu so svojou manželkou správcom a editorom jeho hudobnej pozostalosti.

Honorárne ceny za rok 2020

Veľká cena sa v zmysle štatútu udeľuje žijúcemu autorovi. Po prvý raz sa však stalo, že na galavečeri bola odovzdaná in memoriam. O držiteľoch honorárnych cien za rok 2020 rozhodla Dozorná rada dňa 5.5.2021 a Veľkú cenu udelila skladateľovi Milanovi Novákovi. O svojom ocenení stihol byť s potešením informovaný, no dňa 18.5. nás žiaľ ako 94-ročný navždy opustil.

Milan Novák (12.8.1927 – 18.5.2021) vyštudoval u Frica Kafendu, Kornela Schimpla, Alexandra Moyzesa ako aj Václava Talicha. V roku 1951 nastúpil na vojenskú službu, čo predurčilo jeho ďalší profesionálny život. Začal sa aktívne venovať práci vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku v Bratislave, ktorý potom viedol ako dirigent, hudobný skladateľ a umelecký vedúci v rokoch 1952 až 1988. Pod jeho vedením toto teleso žalo mnohé umelecké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Tvorba Milana Nováka je žánrovo veľmi pestrá a mimoriadne rozsiahla (napísal až okolo 700 kompozícií). Siaha od drobných skladbičiek, určených detským interpretom, cez piesne, komorné, zborové, koncertné i orchestrálne kompozície, až po vokálno-inštrumentálne diela. Zahŕňa aj veľké hudobno-dramatické útvary ako muzikál, hudobnú komédiu, operetu i operu. Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby sú aj folklórne úpravy, hudobno-tanečné scény a kompozície pre rozhlas, televíziu a film. Cenu prevzala Kristína Obžerová, dcéra Milana Nováka.
 

Zápis do Zlatej knihy SOZA 2020

Dušan Húščava (9.11.1940 – 2.7.2020) sa už počas štúdia hry na bratislavskom konzervatóriu stal členom legendárnych skupín Traditional Jazz Band a Revival Jazz Band, neskôr bol sólistom, skladateľom a aranžérom Tanečného orchestra československého rozhlasu v Bratislave ako aj VV systému Vlada Valoviča. Účinkoval v množstve ďalších stálych i príležitostných hudobných formácií, viaceré z nich aj viedol pod svojím menom. Od roku 1995 pôsobil ako pedagóg na štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde pomohol vychovať viaceré generácie saxofonistov. Je považovaný za jednu z kľúčových postáv moderného jazzu na Slovensku. Cenu z rúk Petra Lipu si prevzala Gabriela Húščavová.

Jozef Kresánek (20.12.1913 – 14.3.1986) bol významný slovenský muzikológ, skladateľ a pedagóg. Stal sa dodnes uznávaným zakladateľom slovenskej hudobnej vedy, od roku 1944 až do svojej smrti pôsobil na Filozofickej fakulte UK, od roku 1963 ako profesor. Zaoberal sa zberom slovenských ľudových piesní, zostavil ich klasifikáciu a usporiadal ich podľa zložitosti vnútornej štruktúry. Je autorom viacerých publikácií a vysokoškolských učebníc, ktoré tvoria základ slovenskej muzikológie. Skomponoval viacero diel pre klavír, husle a orchester, v ktorých sa prejavil ako reprezentant slovenskej hudobnej moderny. Cenu prevzala Miriam Wiedermannová, dcéra Jozefa Kresánka.
 

Cenu SOZA za rok 2020 – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí – získala Jana Kirschner. Je predstaviteľkou skladateľskej a interpretačnej generácie slovenskej populárnej hudby, ktorá nastúpila na prelome tisícročí a stala sa úspešnou a oceňovanou umelkyňou. Na svojom konte má nielen viacero úspešných pop-rockových skladieb, ktoré sú stálicami vo vysielaní rozhlasu, ale aj náročnejšie kompozície, ktoré sa programovo vyhýbajú zaužívanej podobe poslucháčsky prístupnej tvorby.

 

Štatistické ceny za rok 2020

Až priamo počas galavečera boli vyhlásení laureáti štatistických Cien SOZA za rok 2020 v šiestich kategóriách.

Cenu pre najúspešnejšieho mladého autora (do 25 rokov) získala po štvrtý raz za sebou Celeste Buckingham. Bolo tu súčasne naposledy, pretože v budúcom roku už uvedený vekový limit presiahne. Keďže sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, cenu za ňu prevzala jej sestra Carmel.

Najhranejšou skladbou za rok 2020 sa stala pesnička Stoj, ktorej autormi sú Peter Bič, Viktória Vargová a textár Vlado Krausz a nahrala ju skupina Peter Bič Project. Je to pre ňu už druhá Cena SOZA v tejto kategórii – za rok 2013 ju získala vďaka skladbe Thinking About You.

Cenu pre rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom domácej hudobnej tvorby získalo Rádio Lumen. V minulosti ju získalo za roky 2003 a 2011. Cenu na pódiu prevzal programový riaditeľ Martin  Šajgalík.

Cenu pre najúspešnejší audionosič získal album Miro Jaroš – Vaše najobľúbenejšie, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Galgan Music. V trojjedinej úlohe interpreta, majiteľa vydavateľstva a súčasne spoluautora repertoáru v jednej osobe si Miro Jaroš prevzal cenu na pódiu DPOH.

Najúspešnejším textárom sa po tretí raz za sebou Vlado Krausz, ktorý mal v minulosti (za rok 2006) aj „spoločnú“ cenu, ktorá v tom čase bola udeľovaná pre najúspešnejšieho autora bez rozlíšenia na skladateľa a textára. Okrem toho má Vlado Krausz na svojom konte aj päť Cien SOZA v pozícii spoluautora najhranejšej skladby, pričom zaujímavé je, že sa mu to podarilo so štyrmi rôznymi interpretmi (IMT Smile, Robo Grigorov, Adam Ďurica, Peter Bič Project).

Najúspešnejším skladateľom sa stal deviaty raz po sebe Ivan Tásler (od roku 2012), ktorý podobne ako Vlado Krausz) má na svojom konte aj jednu „spoločnú skladateľsko-textársku cenu (za rok 2005). Okrem toho je spoluautorom piatich pesničiek, ktoré získali Cenu SOZA v kategórii najhranejšia skladba.

V rámci galavečera odznelo šesť skladieb, medzi nimi aj špeciálne pre túto príležitosť upravená skladba Dušana Húščavu (Pet Jazz Blues), ktorú zahrali jeho žiaci z bratislavského konzervatória (Nikolaj Nikitin, Pavol Ruček, Milo Suchomel, Erik Rothensteinz). Na pódiu naživo odzneli skladby Stoj (Peter Bič Project) a Keď sme sami (Hex). Harfistka Katarína Turnerová, flautistka Michaela Nováková a violončelista Eugen Prochác zahrali skladbu Milana Nováka Lístok do pamätníka. Počas skladby Za dedinou v interpretácii Doroty Nvotovej si prítomní pripomenuli šiestich laureátov Veľkej ceny SOZA, ktorí rady slovenských autorov opustili od ostatného galavečera (Milan Dubovský, Ondrej Demo, Roman Berger, Juraj Hatrík, Milan Novák a Milan Lasica). Pavol Hammel spoločne s Jurajom Burianom a Petrom Preložníkom zahrali skladbu Cez plece a v duete Pravá láska sa k nim pridala aj speváčka Mirka Partlová. Režisérom programu bol Pavol Danišovič, dramaturgicky ho pripravil a moderoval Juraj Čurný.

Pripravil: PR oddelenie, SOZA
Foto: Oles Cheresko