Podporujeme nové talenty

17.04.2021

SOZA podporí víťaza kategórie Objav roka Radio_Head Awards 2020.


Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) už od roku 2014 podporuje hudobné ceny Rádia_FM Rádiohlavy ako podujatie, ktoré si v kontexte slovenskej hudobnej kultúry získalo svoje trvalé a nezameniteľné miesto. 

V rokoch 2014 - 2016 SOZA udeľovala honorárnu Cenu za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry, ktorej držiteľmi sa stali Andrej Šeban, Ladislav Kupkovič a Janko Lehotský. V rokoch 2017 - 2019 finančne podporila víťazov kategórie Debut roka, ktoré získali Tolstoys, Leto s Monikou, Ultrazvuk. Pre ročník 2020 je SOZA partnerom kategórie Objav roka,
v rámci ktorej finančne podporí jej víťaza sumou 1 000 EUR na jeho ďalšie autorské aktivity. 

SOZA prostredníctvom svojich kultúrnych programov v rámci svojho Sociálneho a kultúrneho fondu ako aj prostredníctvom svojich marketingových aktivít podporila za posledných päť rokov takmer 600 projektov (podpora verejných podujatí, činnosti hudobných spolkov a organizácií, vzniku a výroby nových hudobných nosičov apod.) vo výške viac ako 350 000 EUR. 


Pripravilo: PR oddelenie, SOZA