Aj kultúrny a kreatívny priemysel si zaslúži byť súčasťou rozvoja spoločnosti

22.01.2021

Pridali sme sa k reakcii na zverejnený návrh Plánu obnovy Vlády Slovenskej republiky.


Kultúrny rozvoj je potrebný pre budovanie zdravej spoločnosti

Zástupcovia asociácií a združení v kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP) reagujú na zverejnený návrh Plánu obnovy, ktorý Vláda Slovenskej republiky predstavila verejnosti v prvých dňoch roka 2021. V tomto dokumente  sa aj napriek odporúčaniu Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2020 o Kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)), ako aj Výboru NRSR pre kultúru a médiá, ktorý uznesením zo dňa 23.9.2020 odporúča Vláde SR, aby vyčlenila minimálne 2% z prostriedkov Mechanizmu obnovy a odolnosti, na kultúrne a kreatívne sektory, nenachádza samostatná kapitola pre kultúru a jej obnovu! Tieto prostriedky by pritom mali byť použité aj na reštrukturalizáciu a udržateľnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov hospodárstva, pričom odporúčania pripomínajú potrebu plánovania zdrojov na zabezpečenie kontinuity činností v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a priemysle, a na zabezpečenie predvídateľnosti pre ľudí pôsobiacich v tejto oblasti.

Kultúrny rozvoj je jedným z hlavných pilierov budovania zdravej, vzdelanej a konkurencieschopnej spoločnosti, ktorá môže vytvárať hodnoty, a nie byť len obslužnou bázou pre ostatné krajiny v rámci Európskeho spoločenstva. Bez týchto vlastností, a najmä účasti mladej generácie na kreatívnej tvorbe a inováciách, ako aj bez zabezpečenia moderných podmienok pre rozvoj kreativity a kultúrneho povedomia, zostane aj v budúcnosti naša spoločnosť len „montážnou halou“ Európy.  

Odvetvie kultúry patrí k najpostihnutejším v rámci pandémie COVID-19

Z ekonomického pohľadu kultúrno-kreatívny priemysel, spolu s cestovným ruchom, vytvárajú najväčšiu spotrebu pri najnižších vstupných investíciách. Je to cesta, ktorou by sa naša krajina mala uberať a vytvárať podmienky na rozvoj tohto potenciálu. Zároveň by sme chceli upozorniť, že naše odvetvie bolo, a stále je, najpostihnutejším v rámci pandémie COVID-19 bez adekvátnej pomoci, ktorá prichádza neskoro a v nedostatočnej intenzite, napriek našej enormnej snahe pomáhať a hľadať riešenia. Slovenská republika je v rámci čerpania eurofondov na 25. mieste z 28 členských krajín. Prichádzame s ponukou v rámci KKP aj v tejto oblasti napomôcť situáciu zlepšiť. Je však potrebná vzájomná komunikácia a nastavenie možností zo strany štátu tak, aby bolo možné využiť potenciál, ktorý náš sektor jednoznačne ponúka, a ktorý ostáva nepodporený a nevyužitý. Ak je to možné v krajinách ako Rumunsko, alebo Rakúsko, tak veríme, že spoločne by sme našli cestu aj u nás.

Sme si vedomí, že oblastí, ktoré vyžadujú zásadné štrukturálne zmeny v našej krajine, je mnoho, a vyváženosť Plánu obnovy je citlivá a odborná téma, ale sme presvedčení, že kultúra by v ňom nemala chýbať, bolo by to bezprecedentné. Zúžiť oblasť obnovy len na sanáciu kultúrnych pamiatok je nedostatočné, a z nášho pohľadu neprijateľné. Preto vyzývame Vládu SR, ako aj poslancov NRSR, aby prehodnotili usporiadanie a zameranie Plánu obnovy, a vyčlenili na štrukturálne zmeny a rozvojovú pomoc v kultúre zodpovedajúci podiel, ktorý bude zohľadňovať potreby nášho odvetvia.

Veríme, že ešte stále existuje dostatok priestoru a času na zapojenie ľudí a odborníkov z KKP do procesu prípravy návrhu Plánu obnovy, a budeme môcť ako relevantní a rešpektovaní partneri prinášať konkrétne návrhy a riešenia. Ponúkame dialóg a naše kapacity na zmysluplnú diskusiu.

 • AHKS Asociácia Hudobných Klubov Slovenska
 • HÚS Hudobná Únia Slovenska
 • Združenie promotérov a festivalov na Slovensku
 • RND Radošinské naivné divadlo
 • SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 • CIF Fórum kreatívneho priemyslu
 • SJS Slovenská jazzová spoločnosť
 • Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
 • BTL Komunikačná asociácia
 • ANP Asociácia nezávislých producentov
 • AKIS Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska
 • United Music Academy
 • Asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska
 • APAF Asociácia producentov animovaných filmov
 • KND Klub nezávislých divadiel
 • ADT Akadémia divadelných tvorcov
 • SKKD Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
 • Temné kecy stand up comedy
 • Divadlo LA KOMIKA