Opustili nás Ondrej Demo, Ján Jamriška a Andrej Turok

21.12.2020

Tri smutné správy zasiahli SOZA v predvianočnom čase, kedy rady jej členov opustili tri významné osobnosti slovenského hudobného života.

ONDREJ DEMO (14.1.1927 - 19.12.2020) je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských etnomuzikológov. Viac ako  štyri desaťročia pôsobil ako hudobný redaktor Slovenského rozhlasu. Popri zamestnaní vyštudoval aj Katedru hudobnej výchovy u profesora Eugena Suchoňa. V rokoch 1966 - 1993 pripravoval reláciu Z klenotnice ľudovej hudby, v ktorej nahral a odvysielal pôvodný hudobno-folklórny materiál z 275-tich obcí Slovenska ako aj z vystúpení zahraničných Slovákov. Vytvoril projekt medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, v ktorej v období 1970 - 1991 každoročne súťažili nahrávky 50 európskych rozhlasových staníc. V roku 1976 bol pri zrode Orchestra ľudových nástrojov bratislavského rozhlasu a stal sa jeho prvým umeleckým vedúcim. Pre profesionálne aj amatérske folklórne súbory kompozične spracoval asi 180 partitúr, je autorom a spoluatorom viacerých kníh a monografií týkajúcich sa folklóru. Ondrej Demo je nositeľom viacerých ocenení, za rok 2006 získal aj Veľkú cenu SOZA. Ako uznávaný a prirodzene rešpektovaný reprezentant folklórnej hudby bol niekoľko desiatok rokov (až do r. 2018) členom rôznych orgánov SOZA. 

JÁN JAMRIŠKA (23.1.1943 - 18.12.2020) absolvoval Vysokú vojenskú školu vo Vyškove, kde založil a viedol big band, neskôr viedol orchester Družba v bratislavských Dukelských kasárňach, hral v dychovom súbore Spojár, v orchestri Slovenskej televízie a vo Vojenskom umeleckom súbore.   Popri tom vyštudoval aj bratislavské Konzervatórium. V roku 1990 založil dychové hudby ZáhoráciZáhorácki strýci, s ktorými nahral viacero   hudobných nosičov s jeho skladbami. V roku 1999 sa stal predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska a tento post zastával až do roku 2012,   potom bol jeho tajomníkom. Viacero rokov pôsobil aj v rôznych orgánoch SOZA. 

ANDREJ TUROK (14.11.1961 - 15.12.2020) po štúdiu akordeónu a gitary pokračoval na FFUK v odbore hudobná teória. Založil prvú slovenskú   funky skupinu Tamis, autorsky, aranžérsky,  inštrumentalisticky a producentsky sa podieľal na albumoch Fredy's Dance Group, Mariána Greksu,   Henryho Tótha, Martina Babjaka, skupín Kmeťoband Love 4 Money a ďalších. Bol vyhľadávaným a etablovaným autorom hudby špeciálnych   funkcií, pričom viaceré boli ocenené na prestížnych európskych reklamných festivaloch. Autorsky a interpretačne sa podieľal na hudbe k viacerým divadelným inscenáciám a filmom vrátane dvoch filmov Juraja Jakubiska. Vydal tri sólové albumy a bol aj dlhoročným hudobným publicistom. 

 

Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA: "Fyzicky už nie sú medzi nami, ale ich tvorba a ich prínos pre slovenskú hudbu a kultúru tu ostane a bude nám ich pripomínať. Chcel by som rodine a všetkým blízkym Ondreja Dema, Jána Jamrišku a Andreja Turoka vyjadriť úprimnú sústrasť." 

Pripravil: Juraj Čurný
Foto: archív zosnulých autorov