Aktuálne štatistiky koncertov

25.11.2020

Počet podujatí počas druhej vlny pandémie znovu klesol na minimum.

Hudobný priemysel zažíva od začiatku pandémie rapídny pokles živých vystúpení. Aktuálne štatistiky znovu ukázali alarmujúce čísla.  Koronavírus spôsobil, že tento rok bolo nahlásených iba 3 431 podujatí, čo je pokles takmer o 70%. Na porovnanie, v roku 2019 bolo do konca októbra nahlásených viac ako 9 000 podujatí. Najmenej podujatí bolo tento rok v apríli, iba 17. Po uvoľnení prvých opatrení sa zdalo, že situácia sa do konca roka ešte môže zlepšiť. Svedčili o tom počty nahlásených podujatí v lete, ktoré sa približovali číslam z roku 2019.

S druhou vlnou pandémie však prišli ďalšie opatrenia, ktoré znovu obmedzili usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí. V októbri tak bolo nahlásených iba 32 podujatí, čo je od začiatku roka tretie najnižšie číslo.

Živé podujatia sú pritom pre umelcov kľúčové, pretože predstavujú pre nich najväčšiu časť príjmov. Absenciou podujatí umelci navyše neprichádzajú len o príjem zo zrušených koncertov, ale aj o príjem z možných autorských honorárov.

 

 

Zdroj: PR oddelenie, SOZA