SOZA pomohla umelcom v náhlej núdzi

06.10.2020

Umelecká obec bola prvou skupinou ľudí, ktorej sa dotkli opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19. V úsilí čo najviac zmierniť tieto dopady umožnila SOZA svojim autorom, aby požiadali v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu o príspevok v prípade náhlej finančnej núdze.

 

Zrušenie CIEN SOZA

Na pomoc zastupovaným autorom vyčlenila SOZA pôvodne rozpočet vo výške 40.000 €. Kvôli pretrvávajúcej mimoriadnej situácii však Dozorná rada SOZA rozhodla o zrušení galavečera udeľovania CIEN SOZA za rok 2019 a finančné prostriedky určené na krytie nákladov tohto podujatia boli presunuté na pomoc v náhlej núdzi. Na tento účel tak bola napokon rozdelená suma vo výške 50 000€. Podpora od SOZA ma prekvapila a pomohla mi. Som rada, že sa o nás viaceré umelecké inštitúcie postarali a nezabudli. Beriem to ako veľké gesto.“ vyjadrila sa na margo získanej podpory skladateľka, speváčka a hudobníčka Katarína Máliková.

Umelci mali možnosť získať po schválení žiadosti jednorazovú paušálnu podporu do výšky 290 €. Celkovo bol príspevok udelený 181 členom. „Finančná čiastka SOZA mi pomohla v období, kedy boli moje príjmy v súvislosti s COVID-19 nulové.“ uviedla speváčka Katarzia.

SOZA príspevok v náhlej núdzi bol pre mnohých umelcov dokonca jedinou pomocou v čase pandémie, ako napríklad v prípade speváka Roba Pappa: “Pomoc SOZA vo finančnej núdzi bola jediná finančná pomoc, ktorú moja rodina v čase korony dostala.“ povedal spevák. 

 

Bez zbytočnej byrokracie

Vzhľadom na akútnosť situácie sa vedenie SOZA rozhodlo reagovať promptne na potreby umelcov, a preto ich nezaťažovala komplikovaným procesom žiadania. Na získanie príspevku bolo potrebné zaslať iba vyplnenú žiadosť spolu s čestným prehlásením. 
 

„Príjemne ma prekvapila promptnosť vyplácania podpory a jednoduchosť žiadania. Mám dlhodobo pocit, že SOZA sa zaujíma a stará o svojich členov najlepšie ako vie. Potešilo ma, že existuje organizácia, ktorá má vie lepšie podržať ako samotný štát,“ uviedla speváčka kapely The Youniverse Tamara Nižňanská. „Pandémia odkryla mnohé miesta v našej branži, v ktorých sa nachádzajú nedostatky a rovnako odkryla správne fungujúce organizačné zložky,“ dodala. Program vyplácania podpory bol ukončený 30. júna 2020.
 

Príspevok na pomoc v náhlej núdzi bol vyplatený v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (SKF).
Fond bol vytvorený v roku 2009 a od svojho vzniku boli cez neho podporené stovky projektov a umelcov v rôznych hudobných oblastiach.
Viac informácií o SKF je možné nájsť TU.