Komuniké z Valného zhromaždenia SOZA zo dňa 5.6.2024

28.06.2024

Valné zhromaždenie SOZA 2024 sa uskutočnilo 5. júna 2024 o 13.00 hod. v konferenčných priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Počas Valného zhromaždenia bolo preberané nasledovné:

 • Správa o činnosti Dozornej rady
  Správu predniesol predseda Dozornej rady Matúš Jakabčic.
   
 • Výsledky hospodárenia za rok 2023
  Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 2023 predseda predstavenstva Ľubomír Burgr a členovia predstavenstva Tomáš Mikš a Richard Jajcay
   
 • Správa o činnosti Zaraďovacej komisie
  Správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie Pavel Zajáček.
   
 • Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie
  Správu predniesla členka Rozhodcovskej komisie Egon Krák.
   
 • Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov
  Správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov Július Kinček.
   
 • Voľby do Dozornej rady a do Zhromaždenia delegátov
  Informáciu o príprave a výsledkoch nominácie predniesol predsedajúci.

 

 

Výsledky volieb do Dozornej rady
 

za profesijnú skupinu

Meno a priezvisko / názov vydavateľa

3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca filmovej hudby

Bernáth Ľuboš

Dubovský Rastislav

Matej Daniel

3 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca hudby špeciálnych funkcií

Danišovič Pavol

Lipa Peter

Zubák Tomáš

1 skladateľ reprezentujúci oblasť jazzovej hudby

Jakabčic Matúš

1 skladateľ reprezentujúci oblasť dychovej hudby

Hudec Adam

1 skladateľ reprezentujúci oblasť spracovanej folklórnej hudby

Dudík Miroslav

2 autori reprezentujúci autorov slovesnej zložky hudobných diel (textári)

Štrasser Ján

Zeman Ľuboš

4 vydavatelia

Hudobný fond

OPUS a.s.

Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo

Rostislav Pavlík – PAVLÍK RECORDS

 

Výsledky volieb do Zhromaždenia delegátov
 

za profesijnú skupinu

meno a priezvisko / názov vydavateľa

11 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby a filmovej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň

Bernáth Ľuboš

Burgr Ľubomír

jeden zástupca reprezentujúci oblasť vážnej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť ľudovej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť dychovej hudby a jeden zástupca reprezentujúci oblasť filmovej hudby

Dubovský Rastislav

Džubáková Lucia

Hochel Stanislav

Konečný Jaroslav

Matej Daniel

Dudík Miroslav

Parničan Peter

Hudec Adam

Vlado Marián

11 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, jazzovej hudby a hudby špeciálnych funkcií, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca reprezentujúci oblasť populárnej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť jazzovej hudby a jeden zástupca reprezentujúci oblasť hudby špeciálnych funkcií

Cimbala Martin

Danišovič Pavol

Jajcay Richard

Kinček Július

Lipa Peter

Ráž Jozef

Šebo Jozef

Zajáček Pavel

Zubák Tomáš

Žúži Martin

Jakabčic Matúš

Cmorik Peter

5 autori reprezentujúci autorov slovesnej zložky hudobných diel (textári)

Hazard Viktor

Krausz Vladimír

Štrasser Ján

Zeman Ľuboš

6 vydavatelia

Hudobný fond

Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné

vydavateľstvo

OPUS a.s.

Rostislav Pavlík – PAVLÍK RECORDS

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o.

-

 

Kompletný záznam výsledkov rokovania nájdete TU.