Výsledky grantovej výzvy na kultúrne projekty v roku 2024

17.05.2024

Na základe rozhodnutia Dozornej rady SOZA zverejňujeme podporené žiadosti v rámci grantovej výzvy na finančné príspevky Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (SKF) za rok 2024. 

Dozorná rada SOZA, na základe odporúčaní Rady SKF, schválila priradené finančné príspevky na projekty na svojom zasadnutí 15. mája 2024. Aj tento rok SOZA zaznamenala vysoký záujem o finančnú podporu z grantového programu SKF. Celkovo bolo zaregistrovaných 439 žiadostí, ktoré boli doručené v riadnom termíne do 31. marca 2024.

Jednotlivé žiadosti hodnotila Rada SKF v rámci dvoch zasadnutí a finančnou sumou odporučila podporiť 206 žiadostí, medzi ktoré rozdelili sumu 139 400€. 

 

  ZOZNAM PODPORENÝCH ŽIADOSTÍ


Projekty, ktoré sa nenachádzajú vo vyššie uvedenom zozname neboli Radou SKF odporúčané na schválenie. Žiadateľov, ktorých žiadosť bola podporená, budú kontaktovať zamestnankyne SOZA.


Zoznam a pridelené finančné prostriedky sú finálne a proti rozhodnutiu Dozornej rady nie je možné odvolať sa.   

Najbližšia grantová výzva na predkladanie projektov bude zverejnená vo februári 2025. 

 

V prípade otázok sa obráťte na zamestnankyne SOZA na emailovej adrese: skf@soza.sk.