Výsledky grantovej výzvy na kultúrne projekty v roku 2023

10.05.2023

Na základe rozhodnutia Dozornej rady SOZA zverejňujeme zoznam podporených žiadostí v rámci grantovej výzvy na finančné príspevky Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (SKF) za rok 2023. 

Dozorná rada SOZA, na základe odporúčaní Rady SKF, schválila priradené finančné príspevky na projekty na svojom zasadnutí 10. mája 2023. Tento rok SOZA zaznamenala najvyšší počet záujemcov o grantovú výzvu od vzniku Sociálneho a kultúrneho fondu.

Celkovo bolo zaregistrovaných 576 žiadostí, ktoré boli doručené v riadnom termíne do 31. marca 2023.

Jednotlivé žiadosti hodnotila Rada SKF v rámci dvoch zasadnutí a finančnou sumou odporučila podporiť 288 žiadostí, medzi ktoré rozdelili sumu 147 900€. 

 

  ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ


Projekty, ktoré sa nenachádzajú vo vyššie uvedenom zozname neboli Radou SKF odporúčané na schválenie. Žiadateľov, ktorých žiadosť bola schválená, budú kontaktovať zamestnankyne SOZA.


Zoznam a pridelené finančné prostriedky sú finálne a proti rozhodnutiu Dozornej rady nie je možné odvolať sa.   

Najbližšia grantová výzva na predkladanie projektov bude zverejnená vo februári 2024. 

 

V prípade otázok sa obráťte na zamestnankyne SOZA na emailovej adrese: skf@soza.sk.