Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 6.4.2022

20.04.2022

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom online zasadnutí 6.4.2022 okrem iného: 

Schválili:
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 
- správu o hospodárení a činnosti SOZA za rok 2021,
- odporúčania Expertnej pracovnej skupiny pre kontrolu živých podujatí, 
- odporúčania Pracovnej skupiny pre efemérnu hudbu vo filmovom vyúčtovaní, 
- odporúčania Pracovnej skupiny k Vyúčtovaciemu poriadku,  
- rozpočet SKF na rok 2022,
- zmeny v Sadzobníku za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén,
- vypovedanie bilaterálnej zmluvy s ruskou organizáciou RAO v najbližšom možnom termíne;

Zobrali na vedomie: 
- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I-III.2022, 
- informácie o prípravách Valného zhromaždenia SOZA 2022, 
- informácie o príprave kandidátky k voľbám do Rozhodcovskej komisie, 
- informácie o priebežných aktivitách a príprave galavečera spojených so 100. výročím SOZA, 
- informácie o rokovaní s RTVS a TV Joj,
- informácie o rokovaniach s Huawei a IRDistribution, 
- informácie o vývoji súdneho sporu s AHRS, 
- informácie o rokovaniach s AKHS a Anténou, 
- informácie o pripravovanom Mediálnom zákone, 
- informácie o pomoci Ukrajine,
- iné informácie Predstavenstva. 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 11.5.2022.