Komuniké zo zasadnutia DR zo dňa 9.3.2022

15.03.2022

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom online zasadnutí 9.3.2022 okrem iného: 

Schválili: 

- mimoriadne opatrenie, podľa ktorého v čase pandémie, vojny, živelnej pohromy alebo inej mimoriadne závažnej udalosti môže Predstavenstvo SOZA rozhodovať o udelení výnimiek a zliav z platných Sadzobníkov SOZA bez predchádzajúceho súhlasu Dozornej rady s časovým obmedzením do 31.12.2022,
- Finančný plán SOZA na rok 2022, 
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 
- zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 8.6.2022 v Bratislave,
- pracovný postup a harmonogram prípravy valného zhromaždenia, 
- zmenu termínu konania slávnostného galavečera k 100. výročiu SOZA na 12.10.2022,
- výšku fondu neidentifikovaných odmien za rok 2021
- doplnenie účtu Záväzky voči nositeľom práv
 

Zobrali na vedomie: 

- informácie o humanitárnej pomoci Ukrajine, 
- informácie o príprave kandidátok k voľbám do Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie,
- informácie o príprave programu galavečera k 100. výročiu SOZA,
- informácie o rokovaniach s M7 Group, 
- informácie o rokovaniach s RTVS a TV Joj,
- informácie o rokovaniach s Huawei a IRDistribution,
- informácie o prijatí Autorského zákona, 
- informácie o schvaľovaní Mediálneho zákona,
- iné informácie Predstavenstva.


Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 6.4.2022.
 

Pripravilo: PR oddelenie, SOZA