Komuniké zo zasadnutia DR zo dňa 12.1.2022

19.01.2022


Dozorná rada SOZA na svojom online zasadnutí 12.1.2022 okrem iného:

Schválila:

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia,

- úpravu Prevádzkového poriadku SKF,

- predĺženie termínu realizácie schválených projektov SKF do konca roka 2022,

- termín a miesto slávnostného galavečera storočnice SOZA, 

- zmeny Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel za verejné vykonanie a verejný prenos diel.
 

Zobrala na vedomie:

- vyhodnotenie PR aktivít za rok 2021, 

- informácie o rokovaniach s M7 Group, 

- informácie o rokovaniach s RTVS a TV Joj,

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 9.2.2022.