Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 10. 11. 2021

18.11.2021

 

 

Členovia dozornej rady na svojom online zasadnutí 10.11.2021 okrem iného: 

 

schválili:

- výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-IX.2021,

- zmeny v Sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel výrobou a šírením zvukových a audiovizuálnych nosičov,

- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori a dedičia, 

- úpravu Vyúčtovacieho poriadku, 

- návrh loga storočnice SOZA, 

- cenovú ponuku a rozpočet na realizáciu webovej stránky storočnice SOZA, 

- návrh na vypracovanie analýzy Cien SOZA, 

- príspevky zo Sociálnych fondov SKF, 

- žiadosti o mimoriadne preddavky.

 

zobrali na vedomie informácie: 

- o priebežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I.-X.2021,

- o priebehu a mediálnych ohlasoch galavečera Cien SOZA 2020, 

- o rokovaniach s RTVS, TV Joj, TA3 a M7 Group, 

- o prebiehajúcom súdnom spore s AHRS, 

- o zasadnutí Výboru NR SR pre kultúru a médiá, 

- o medzirezortnom pripomienkovom konaní k Autorskému a Mediálnemu zákonu.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 8.12.2021 v Bratislave.