Výzva pre tvorcov filmovej hudby

21.07.2021

Dozorná rada SOZA vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o finančné príspevky na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu. Cieľom tejto výzvy je podporiť tvorbu filmovej hudby a poskytnúť príspevok nositeľom práv už vytvorenej filmovej hudby.
 

Program výzvy je určený pre autorov (skladateľov i textárov), ktorých tvorba je súčasťou už vytvoreného filmového diela. Do výzvy sa môžu zapojiť nositelia práv, ktorí sú zastupovaní SOZA alebo zahraničnou organizáciou kolektívnej správy, zaoberajúcou sa ochranou autorských práv hudobných diel.

Na zapojenie sa do výzvy treba vyplniť nižšie priložený formulár, ktorý obsahuje žiadosť a čestné prehlásenie. Vyplnený formulár je potrebné poslať poštou alebo emailom na adresu skf@soza.sk, alebo priniesť osobne do sídla SOZA v stanovenom termíne (v prípade poštou podaných žiadostí rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

Záujemcovia o túto formu podpory môžu svoje žiadosti podávať v termíne od 15. júla do 31. augusta 2021.

 

V prípade otázok kontaktujte príslušnú pracovníčku SOZA:

  Dominika Semaňáková
  Tel.: 02/50 20 27 45
         Email: skf@soza.sk