Komuniké - Valné zhromaždenie SOZA 2021

08.06.2021

Valné zhromaždenia SOZA 2020 sa uskutočnilo 2. júna 2021 o 13.00 hod. v konferenčných priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Počas Valného zhromaždenia bolo preberané nasledovné:

  • Správa o činnosti Dozornej rady

Správu predniesol predseda Dozornej rady M. Jakabčic.

  • Výsledky hospodárenia za rok 2020

Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 2020 predseda predstavenstva Ľ. Burgr a člen predstavenstva T. Mikš.

  • Správa o činnosti Zaraďovacej komisie

Správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie P. Zajáček.

  • Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie

Správu predniesol predseda Rozhodcovskej komisie E. Krák.

  • Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov

Správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov J. Kinček.


Kompletný záznam výsledkov rokovania nájdete TU.