Výsledky grantovej výzvy na kultúrne projekty v roku 2021

07.05.2021


Zverejňujeme výsledky grantovej výzvy v rámci zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA za rok 2021.

 


Tento rok registrovala SOZA oproti minulému roku štvornásobný počet žiadostí. V snahe vyhovieť čo najväčšiemu množstvu predkladaných projektov, bol navýšený pôvodný rozpočet určený na podporu kultúrnych projektov SKF. Napriek tomuto navýšeniu však nebolo možné podporiť všetky projekty.

Jednotlivé žiadosti hodnotila Rada SKF celkovo na troch stretnutiach a napokon z 545-ich odporúčila podporiť finančnou sumou 318 žiadostí. Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 5. mája 2021, na základe odporúčaní Rady SKF, schválila priradené finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.
Celkovo bola rozdelaná suma vo výške 106 300 €. Žiadateľov, ktorých žiadosť bola schválená, budú kontaktovať pracovníčky SOZA.


Zoznam schválených žiadostí je dostupný TU.

Zoznam a pridelené finančné prostriedky sú finálne a proti rozhodnutiu Dozornej rady nie je možné odvolať sa.   
Najbližšia grantová výzva bude budúci rok. Termín budúcoročnej výzvy zverejníme na našej internetovej stránke začiatkom roka 2022.

 

Pripravilo: PR oddelenie, SOZA