Valné zhromaždenie SOZA 2020

27.11.2020


Valné zhromaždenia SOZA 2020 sa uskutočnilo 11. novembra 2020 o 13.00 hod. v konferenčných priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Počas Valného zhromaždenia bolo preberané nasledovné:

  • Správa o činnosti Dozornej rady

Správu predniesol predseda Dozornej rady M. Jakabčic.

  • Výsledky hospodárenia za rok 2019

Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 2019 predseda predstavenstva Ľ. Burgr a člen predstavenstva T. Mikš.

  • Správa o činnosti Zaraďovacej komisie

Správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie P. Zajáček.

  • Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie

Správu predniesol predseda Rozhodcovskej komisie E. Krák.

  • Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov

Správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov J. Kinček.

  • Voľby do Dozornej rady a do Zhromaždenia delegátov
    • Valné zhromaždenie SOZA schválilo prenos kompetencií Valného zhromaždenia na Zhromaždenie delegátov v rozsahu čl. 18.2. písm. a) až p) Stanov SOZA.
    • Valné zhromaždenie SOZA stanovilo dĺžku volebného obdobia Zhromaždenia delegátov na štyri roky. Volebné obdobie sa začína vyhlásením výsledkov právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb bez pripomienok.

Voľby prebehli v súlade so Stanovami SOZA a podľa Volebného poriadku VZ SOZA.

Výsledky volieb:

DOZORNÁ RADA

za profesijnú skupinu

Meno a priezvisko / názov vydavateľa

3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca filmovej hudby

Bernáth Ľuboš

Dubovský Rastislav

Matej Daniel

3 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca hudby špeciálnych funkcií

Danišovič Pavol

Lipa Peter

Zubák Tomáš

1 skladateľ  jazzovej hudby

Jakabčic Matúš

1 skladateľ dychovej hudby

Hudec Adam

1 spracovateľ folklórnej hudby

Dudík Miroslav

2 autori reprezentujúci autorov slovesnej zložky hudobných diel (textári)

Štrasser Ján

Zeman Ľubomír

4 vydavatelia

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o.

Hudobný fond

OPUS a.s.

studio LUX, s.r.o.

 

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV

za profesijnú skupinu

meno a priezvisko / názov vydavateľa

11 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby a filmovej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca reprezentujúci oblasť vážnej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť ľudovej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť dychovej hudby a jeden zástupca reprezentujúci oblasť filmovej hudby

Bernáth Ľuboš

Burgr Ľubomír

Dubovský Rastislav

Džubáková Lucia

Hochel Stanislav

Konečný Jaroslav

Matej Daniel

Dudík Miroslav

Parničan Peter

Hudec Adam

Vlado Marián

11 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, jazzovej hudby a hudby špeciálnych funkcií, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca reprezentujúci oblasť populárnej hudby, jeden zástupca reprezentujúci oblasť jazzovej hudby a jeden zástupca reprezentujúci oblasť hudby špeciálnych funkcií

 

Cimbala Martin

________________________________________

Danišovič Pavol

Jajcay Richard

Kinček Július

Lipa Peter

Ráž Jozef

Šebo Jozef

Zajáček Pavel

Zubák Tomáš

Žúži Martin

Jakabčic Matúš

5 autori reprezentujúci autorov slovesnej zložky hudobných diel (textári)

 

Peteraj Kamil

Sarvaš Martin

Stručka Viktor

Štrasser Ján

Zeman Ľubomír

6 vydavatelia

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o.

Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo

Hudobný fond

OPUS a.s.

studio LUX, s.r.o.

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o.


Kompletný záznam výsledkov rokovania nájdete TU.