Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 4.11.2020

10.11.2020

Členovia DR SOZA na svojom online zasadnutí 4.11.2020 okrem iného:

Schválili:

- výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-IX.2020, 

- žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autor, 

- žiadosti o priznanie príspevkov zo Sociálnych programov SKF podľa návrhu Rady SKF. 

 

Odporučili: 

- Rade SKF postup pri posudzovaní žiadostí zo Sociálnych programov SKF.

 

Zobrali na vedomie: 

- predbežné výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-X.2020, 

- informácie o rokovaniach s TV JOJ, APKT, SAKT a SAPA, 

- informácie o zasadnutí výborov ISNA a Aliancie 

- iné informácie Prestavenstva SOZA.

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 9.12.2020.