Upozornenie pre účastníkov Valného zhromaždenia SOZA 2020

10.11.2020

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláškou č. 21/2020 nariadil prevádzkovateľom zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2 predmetnej vyhlášky, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Nakoľko sa Valné zhromaždenie SOZA uskutoční v konferenčných priestoroch hotela Apollo, hotel, ako prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hotela príslušný doklad, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 predmetnej vyhlášky (potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu, certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, doklad o prekonaní ochorenia COVID-19, atď.)