Fakturácie autorských odmien pre prevádzky

05.11.2020

 

Vážení používatelia hudby,

SOZA už od začiatku výnimočných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 hľadá ústretové riešenia zohľadňujúce dopady na prevádzky používajúce hudbu. Preto sme od marca 2020 umožňovali používateľom hudby požiadať o odloženie splatnosti faktúry. Poslaním SOZA je však zastupovať skladateľov, textárov a vydavateľov hudobných diel a zabezpečovať im odmenu za ich tvorivú činnosť. Preto bola od 15. júna 2020, po prvotnom uvoľnení pandemických opatrení, obnovená fakturácia autorských odmien na základe licenčných zmlúv.

V SOZA spracovávame veľké množstvo faktúr pre rôzne druhy prevádzok s rôznymi druhmi autorských odmien (napr. obchod alebo iné služby). Preto sme po zvážení všetkých okolností pristúpili k vystaveniu faktúr na celý rok. Ku každej faktúre sme zároveň priložili sprievodný list, v ktorom sme každého klienta ubezpečili, že sme pripravení zohľadniť zatvorenie prevádzky kvôli korona opatreniam. V prípade, že ste tento list neobdržali, môžete si ho prečítať TU.

To znamená, že ak niektorá z prevádzok uvedených na faktúre bola z dôvodu vládnych opatrení uzatvorená, je stále možnosť e-mailovou správou na adresu produkcie@soza.sk alebo písomnou žiadosťou na adresu SOZA, Rastislavova 3, 821 08, Bratislava 2 požiadať o:

  • zohľadnenie uzatvorenia prevádzky počas pandemických opatrení (faktúra bude znížená o sumu zodpovedajúcu daným mesiacom)
  • odloženie splatnosti faktúry (splatnosť faktúry môže byť predĺžená až na 90 dní)
  • rozdelenie faktúry do viacerých splátok (fakturovaná čiastka môže byť rozdelená napríklad na 6 mesačných splátok)

V SOZA sme samozrejme pripravení zohľadniť vo faktúre aj druhú vlnu pandemických opatrení. Preto v prípade, že nás kontaktujete, je vaša faktúra a jej splatnosť obratom pozastavená, aby bolo možné doriešiť všetky prípadné podnety.

Všetky žiadosti sa budeme snažiť vybaviť v primeranej lehote. Prosíme vás však o zhovievavosť a ústretovosť, ak by došlo k oneskoreniu. Zohľadnite prosím čas medzi vystavením faktúry a jej doručením – môže sa stať, že vám faktúra bola doručená bez sprievodného listu, ktorý informuje o možnostiach ďalšieho postupu. Ak by ste mali nejaké doplňujúce otázky, pokojne sa na nás obráťte. Sme pripravení vám odpovedať.

Pandémia zasiahla každého z nás. My v SOZA si to uvedomujeme, a preto sa snažíme uľahčiť ľuďom čo najviac túto komplikovanú situáciu. Veríme, že spoločnými silami to zvládneme.

Prajeme vám pevné zdravie a čo najlepšie zvládnutie tohto náročného obdobia.