Elektronické hlasovanie na Valnom zhromaždení SOZA 2020

26.10.2020

 

11. novembra 2020 sa uskutoční Valné zhromaždenie SOZA, počas ktorého sa uskutočnia voľby do Dozornej rady SOZA a do Zhromaždenia delegátov SOZA. Zároveň prebehne hlasovanie o stanovených bodoch programu Valného zhromaždenia.

Hlasovať je možné aj elektronickou formou. Elektronické hlasovanie nahrádza osobné hlasovanie počas Valného zhromaždenia SOZA.
Elektronicky môžete hlasovať v termíne od 29. októbra do 6. novembra 2020.

  • O otázkach, ku ktorým odovzdáte hlas prostredníctvom elektronického hlasovania, už nebudete môcť hlasovať v prípade Vašej účasti na Valnom zhromaždení SOZA.
  • O otázkach, ktoré nie sú obsiahnuté v elektronickom hlasovaní (napr. pozmeňovacie návrhy), je možné hlasovať iba osobne počas Valného zhromaždenia SOZA.

Elektronického hlasovania sa môžu zúčastniť iba členovia SOZA s hlasovacími právami, ktorí majú zriadený prístup do ISpA. V prípade dedičov s hlasovacími právami môže hlasovať len spoločný zástupca. Váš aktuálny členský vzťah, vrátane informácie o hlasovacích právach, si môžete skontrolovať priamo v ISpA v sekcii Základné údaje alebo kontaktujte Právny odbor SOZA.