Mimoriadne zálohy autorskej odmeny

23.10.2020

 

Dozorná rada SOZA schválila dňa 14.10.2020 mimoriadnu pomoc členom, na základe ktorej môže nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár do výšky 50% odmeny z ostatného hlavného vyúčtovania už v tomto roku. Platí to v prípadoch, keď jeho honorár za používanie diel na území Slovenskej republiky dosiahol v poslednom vykonanom hlavnom (letnom) vyúčtovaní sumu najmenej 100 eur. Viac informácií o vyplácaní preddavkov nájdete TU.