Predlženie termínu realizácie projektov SKF

21.10.2020

 

V súvislosti s dopadmi pandémie koronavírusu schválila Dozorná rada SOZA predĺženie termínu realizácie schválených projektov SKF v roku 2020 do konca roka 2021. Zmeny pre jednotlivé projekty je možné vykonať na základe žiadosti o zmenu, ktorá musí byť predložená pred pôvodným termínom uskutočnenia projektu a musí byť právne upravená dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný pred novým termínom uskutočnenia projektu.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušnú pracovníčku SOZA: 

Dominika Semaňáková

02/ 50 20 27 45

dominika.semanakova@soza.sk