Predĺženie platnosti licencie pre dídžejov

06.10.2020

 

Kvôli aktuálnym nariadeniam vlády predlžuje SOZA licenciu dídžejom. 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nariadenie, ktoré zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach.

V súvislosti s týmto nariadením predstavenstvo SOZA rozhodlo o predĺžení platnosti licencie pre dídžejov. Pokiaľ má DJ so SOZA uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu o podmienkach použitia hudobných diel vyhotovením tzv. pracovných rozmnoženín hudobných diel a platnosť tejto zmluvy zahŕňa obdobie od 1. októbra 2020 a následné ďalšie mesiace, bude trvanie platnosti licencie automaticky predĺžené o počet mesiacov, počas ktorých bude trvať platnosť horeuvedeného opatrenia. Presný počet mesiacov, ktoré bude toto predĺženie zahŕňať, sa stanoví po skončení platnosti tohto opatrenia. 

Kontaktná osoba: Katarína Tomandlová
katarina.tomandlova@soza.sk
02/50202719

 

Zdroj: PR oddelenie, SOZA