Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.09.2020

21.09.2020

 

 

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 9.9.2020 v Bratislave okrem iného schválili:

- žiadosti o prijatie za členov SOZA v kategóriách autori, vydavatelia, dedičia, 

- pracovný postup a harmonogram prípravy valného zhromaždenia SOZA, 

- návrh Rady SKF o žiadostiach o príspevok zo Sociálnych programov SKF.

 

Zobrali na vedomie informácie: 

- o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I. - VIII. 2020, 

- o návrhu programu valného zhromaždenia SOZA, 

- o príprave kandidátky k voľbám do Dozornej rady a Zhromaždenia delegátov SOZA, 

- o programe podpory tvorcov filmovej hudby, 

- o rokovaniach s TV Joj, TA3, SAPA, APKT, SAKT, Asociáciou hudobných klubo Slovenska (AHKS), 

- o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií, 

- iné informácie Predstavenstva SOZA.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 14.10.2020.