Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 12.08.2020

20.08.2020

 

 

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 12.08.2020 okrem iného schválili:

- výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I. - VI.2020, 

- presun zostatkov z účtu prostriedky na rozdelenie po hlavnom vyúčtovaní za rok 2019 na účet záväzky voči nositeľom práv, 

- prijatie nových členov SOZA v kategóriach autori a dedičia, 

- vyúčtovanie splátky vysielateľa TV Joj ako honoráre za rok 2018.

 

Zobrali na vedomie informácie:

- o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I. - VII.2020, 

- o podpore tvorcov filmovej hudby, 

- o vyhodnotení programu podpory členom SOZA v náhlej núdzi v súvislosti s COVID-19, 

- o rokovaniach s TV Joj,

- o rokovaniach s APKT a SAKT, 

- o rokovaniach so SAPA,

- o rokovaniach s Asociáciou hudobných klubov Slovenska (AKHS)

- o zasadnutiach Výboru ISNA a Aliancie

- iné informácie Predstavenstva a členov Dozornej rady SOZA.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 9. septembra 2020 v Bratislave.