Nová grantová výzva pre tvorcov filmovej hudby

10.08.2020

 

Skladatelia filmovej hudby majú možnosť znovu získať finančnú podporu SOZA.

 

 

Príležitosť pre autorov filmovej hudby

Dozorná rada SOZA aj tento rok vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o finančné príspevky na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu.

Cieľom tejto grantovej výzvy je podporiť tvorbu filmovej hudby a poskytnúť príspevok nositeľom práv vytvorenej filmovej hudby. Záujemcovia o podporu môžu svoje žiadosti podávať v termíne od 15. júla do 15. septembra 2020. Na získanie podpory je nutné vyplniť nižšie priložený formulár, ktorý je je potrebné poslať emailom na adresu dominika.semanakova@soza.sk.
Formulár je možné doručiť do sídla SOZA aj poštou alebo osobne v stanovenom termíne (v prípade poštou podaných žiadostí rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

 

V prípade otázok kontaktujte príslušnú pracovníčku SOZA:

Dominika Semaňáková
Tel.: 02/50 20 27 45
Email: dominika.semanakova@soza.sk