Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 8.7.2020

09.07.2020

 

 

Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 8.7.2020

 

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 8.7.2020 okrem iného schválili:

- prijatie nových členov SOZA v kategóriach autori, vydavatelia a dedičia, 

- vypísanie výzvy na podporu autorov filmovej hudby, spôsob stanovenia výšky príspevkov ako aj maximálnu hodnotu podpory,

- zmeny Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel v rámci verejných hudobných produkcií, podujatí a vystúpení,

 

Zobrali na vedomie informácie:

- o rokovaniach s TV Joj,

- o rokovaniach s TA3,

- o rokovaniach o nových sadzbách v oblasti retransmisie,

- o vyúčtovaní výberu náhrad odmien v 1. štvrťroku 2020,

- iné informácie Predstavenstva a členov Dozornej rady SOZA.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 12. augusta v Bratislave.