SOZA ukončuje program podpory v náhlej núdzi

30.06.2020

 

 

 

 

 

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 ukončuje SOZA k 30. 6. 2020 svoj program vyplácania podpory v náhlej núdzi. SOZA počas uplynulého obdobia poskytovala finančnú pomoc svojim členom, ktorých koronakríza pripravila o príjmy.