Dňa 22. júna 2020 vyplatila SOZA autorské honoráre

24.06.2020

 

 

Rok 2019 bol z hľadiska vyúčtovania v nejednom ohľade mimoriadny. Z pohľadu hospodárskych výsledkov dosiahla SOZA rekordné výsledky vo viacerých ukazovateľoch (celkové príjmy, vlastné príjmy, vyplatené autorské odmeny pre domácich autorov). Na základe zmlúv o zastupovaní spravovala v uplynulom roku majetkové práva 3 099 nositeľov práv, čo je o 128 (o 4,31 percenta) viac oproti roku 2018.

Do prostriedkov na rozdelenie v hlavných a prídavných vyúčtovaniach bolo zaradených o 1 487 500 viac ako pred rokom.

Finančné prostriedky vyplácané za rok 2019 boli prerozdelené podľa platného Vyúčtovacieho poriadku SOZA na základe hlásení získaných od používateľov hudobných diel. Individuálne nárasty alebo poklesy honorárov preto odzrkadľujú špecifické podmienky použitia vašich diel v uplynulom roku. V prípade bližších informácií nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese vyuctovanie@soza.sk.