Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 10. júna 2020

16.06.2020

 

 

Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 10.6.2020

 

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 10.6.2020 okrem iného schválili:

- hlavné vyúčtovanie za rok 2019 a s ním súvisiace vyúčtovania,

- prijatie nových členov SOZA v kategóriach autori a dedičia, 

- výšku príspevkov pre autorov v sociálne zhoršených pomeroch, ktorí o ne požiadali, zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

 

Zobrali na vedomie informácie:

- o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I.-V.2020,

- o dopadoch koronavírusu COVID19 na vzťahy s používateľmi,

- o pozastavenom vyúčtovaní výberu náhrad odmien v 1. švrťroku 2020,

- o rokovaniach s TV Joj,

- o rokovaniach s TA3,

- iné informácie Predstavenstva a členov Dozornej rady SOZA.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 8.7. v Bratislave.