Zrušenie galavečera cien SOZA v roku 2020

12.05.2020

 

SOZA ruší svoj tohtoročný galavečer, ušetrené prostriedky presúva na pomoc svojim členom 

Dozorná rada Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA) na svojom ostatnom zasadnutí 6. mája 2020 rozhodla o zrušení galavečera udeľovania Cien SOZA za rok 2019. Finančné prostriedky, pôvodne určené na krytie nákladov na jeho prípravu a realizáciu budú presunuté do Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na pomoc v náhlej núdzi, spôsobenej opatreniami štátnych orgánov pre zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID19.

Už 2. apríla SOZA vyčlenila prvých 40 000 EUR na pomoc svojim členom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi spôsobenej opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy až do odvolania. V priebehu 5 týždňov bola medzi 145 členov SOZA rozdelená a zaslaná na účty celá vyčlenená čiastka pomoci. Vďaka zrušeniu galavečera a takto ušetrenej sume vo výške 20 000 EUR bude môcť SOZA v tomto programe pomoci pokračovať ďalej.

„Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne postupy. Napriek tomu, že Ceny SOZA si už získali pevné miesto a rešpektovanú pozíciu na slovenskej hudobnej scéne, v súčasnej dobe považujeme rýchlu a efektívnu pomoc našim členom za oveľa potrebnejšiu, uviedol predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr a dodal: „Ceny SOZA však z tohtoročného kalendára úplne nezmiznú. Vyhlásime tie v štatistických kategóriách za rok 2019 a držiteľom ich odovzdáme či už na pôde SOZA, alebo pri inej vhodnej slávnostnej príležitosti. Nositeľov honorárnych ocenení za roky 2019 a 2020 chceme oceniť na slávnostnom galavečeri v septembri 2021. Pevne veríme, že situácia v tom čase už bude pre kultúru oveľa priaznivejšia ako v súčasnosti.

Ceny SOZA sa vyhlasujú každoročne od roku 1996 v štatistických a honorárnych kategóriách. Tie prvé vzídu na základe spracovania hlásení používateľov za kalendárny rok, o držiteľoch tých druhých rozhoduje Dozorná rada SOZA.

Členovia SOZA môžu naďalej žiadať o príspevok v náhlej núdzi. Bližšie informácie o žiadosti a podmienkach nájdete v článkoch na našej webovej stránke:

 http://www.soza.sk/aktuality/293/soza-a-covid-19