Valné zhromaždenie SOZA 2020 - Zmena termínu konania

10.08.2020

 

 

Vzhľadom na výnimočnú situáciu Dozorná rada SOZA mimoriadnym hlasovaním rozhodla o zmene termínu konania Valného zhromaždenia SOZA. Valné zhromaždenie SOZA sa uskutoční dňa 11.novembra 2020 o 13:00 hod v konferenčnej miestnosti Doprastavu, a.s. na Košickej 52 v Bratislave.