Ďalší krok opatrení SOZA na pomoc používateľom hudobných diel

05.05.2020

 

 

SOZA pokračuje v prijímaní opatrení zmierňujúcich dopady súčasnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID 19. 

Vážení používatelia hudby, súčasná situácia je v mnohých ohľadoch pre SOZA nová, preto hľadáme ďalšie ústretové riešenia, ktoré jej fungovanie zohľadňujú.

V prípade prevádzok, ktoré boli z dôvodu nariadenia vlády alebo ústredného krízového štábu zatvorené pre verejnosť, sme pripravení dané obdobie zohľadniť znížením autorskej odmeny. Keďže momentálne nie je isté, ako dlho budú obmedzenia trvať, považujeme za praktické pristúpiť k zohľadneniu po skončení obmedzení, respektíve detaily spresňovať spolu s vývojom situácie.

Čo však vieme ponúknuť počnúc prvým dňom obmedzení, je odloženie splatnosti faktúry o 90 dní. V takom prípade prosím zašlite žiadosť na e-mailovú adresu uvedenú na faktúre alebo na produkcie@soza.sk.

Štandardne SOZA vystavuje faktúry v priebehu roka s výškou autorskej odmeny pre celý kalendárny rok. Od 16. marca 2020 bola fakturácia z dôvodu pribúdajúcich opatrení vlády vo vzťahu k prevádzkam pozastavená. Vzhľadom na to, že aj v tomto náročnom období sa snažíme pre našich členov zabezpečiť pravidelný príjem autorských honorárov, bude fakturácia postupne obnovená. Ak sa na Vašu prevádzku vzťahujú nariadenia o uzatvorení, sme pripravení danú situáciu riešiť spôsobmi uvedenými v tejto správe.

Opatrenia pre DJ

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zohľadňujeme súčasnú situáciu aj v súvislosti s požiadavkami dídžejov, ktorí sa na SOZA v tejto veci obracajú. Keďže všetky zariadenia, v ktorých sa organizovali diskotéky, sú od 12. marca 2020 zavreté, DJ nemôžu vykonávať svoju činnosť. Vzhľadom na túto skutočnosť boli licenčné podmienky pe DJ upravené nasledovne:

 

Ak má DJ so SOZA uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu o podmienkach použitia hudobných diel vyhotovením tzv. pracovných rozmnoženín hudobných diel a jej platnosť zahŕňa obdobie od marca 2020 a následné ďalšie mesiace, bude trvanie platnosti licencie automaticky predĺžené o počet mesiacov, počas ktorých bude trvať platnosť horeuvedeného opatrenia. Presný počet mesiacov, ktoré bude toto predĺženie zahŕňať, sa stanoví po skončení platnosti tohto opatrenia a otvorení prevádzok, v ktorých sa organizujú diskotéky.

Prajeme Vám pevné zdravie a čo najlepšie zvládnutie náročného obdobia, aj s pomocou Vašej obľúbenej hudby.